DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Co je no-nekupto.cz

no-nekupto.cz se věnuje technickým drobnostem, zvaných hromadně jako gadgets. Tyto gadgets testuje a nabízí k prodeji.
 

I. Základní ustanovení

Prodávající
Jan Carbol, IČ: 76676668, se sídlem Horní 3039/114, 70030 Ostrava 30, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u Magistrátu města Ostrava. Fyzická osoba není plátcem DPH.
 
Kupující
Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).
 

II. Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.no-nekupto.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za závaznou objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně/7 dní v týdnu.
 
V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.no-nekupto.cz Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky systémem na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Následně v co nejkratším čase obdrží Kupující na tutéž adresu Potvrzení objednávky spolu s platební výzvou. Případné slevy, na základě uveřejněné akční nabídky zboží, budou vypočítány v Potvrzení objednávky, nikoli v Oznámení o přijetí objednávky systémem elektronického obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci. Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH
 

III. Platební podmínky

Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:
 • bankovním převodem na účet vedený u mBank
 • bankovním převodem na slovenský účet vedený u FIO v EUR měně (pro zákazníky ze SR)
 • v hotovosti poštovní poukázkou typu A podanou na kterékoliv poště
 • při převzetí zásilky zaslané na dobírku
 • platebním systémem
PayPal Systém e-shopu neumožňuje zaplatit přes platební bránu v okamžiku objednání zboží. Výzva k platbě systémem PayPal Vám proto přijde do jednoho pracovního dne na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 
Ceny jsou uvedeny v Kč vč 20% DPH. Pro zákazníky ze SR jsou ceny přepočteny podle denního kurzu ČNB (CZK-EUR).
 

IV. Dodání zboží

Objednané zboží je ve většině případů expedováno následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku. V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn na e-mailové adrese uvedené v objednávce. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi.
V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 20 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinosti.
 
Zboží se zasíláno doporučenou zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje expediční poplatek ve stejné výši.
 
K dispozici je tento způsob dopravy (balné je v ceně):
 • doporučená zásilka Českou poštou 40,-Kč (při platbě předem na účet)
 • zásilky s výškou větší než 5cm jsou posílány jako cenné balíky 59,- Kč (při platbě předem na účet bude cena za balík upravena ve zprávě o obdržení objednávky)
 • poplatek za dobírku 34,- Kč
  (zaplatíte až při převzetí zásilky od České pošty)
   
příklad:
- klasická zásilka při platbě na dobírku Vás bude stát 40+34=74,-Kč
- stejná zásilka při platbě předem na účet bude o 34,-Kč levnější.
 
 • osobní předání po domluvě v Ostravě zdarma
  (Vzhledem k časové vytíženosti Vám bude navrženo předání ve večerních hodinách u prodejny nábytku Mobelix v Ostravě Dubině. Toto místo ani čas není podmínkou, jen potřeba se domluvit alespoň jeden den dopředu.)
 • doporučená zásilka na Slovensko při platbě předem na účet 2400047755/8330 (FIO) +130,-Kč
  kurz CZK - Euro se upřesní u objednávky, orientační kurz Česká koruna - Euro:
 • v úvahu připadá využití Paypal nebo Moneybookers (musíte mít zřízený účet), Paypal si účtuje min.10Kč + cca 4,2% z částky.
  Moneybookers pro příjem platby toto pravidlo nemá, je tedy výhodnější.
   

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
 • Zboží doručit na adresu prodávajícího.
 • Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.
 • Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání Kupujícího
   
Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do patnácti dnů od odstoupení, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 

VI. Reklamace zboží

Obdrží-li Kupující zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit Prodávajícím. Vzhledem k povaze zboží není vždy nutné zboží zasílat zpět Prodávajícímu. Jako dokumentace často postačuje popis a fotografie vadného zboží. Je-li reklamace oprávněná, je bez zbytečných odkladů zasláno Kupujícímu totožné zboží na náklady Prodávajícího.
 
Záruční doba
Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu.
 

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 

VIII. Ostatní

V případě jakéhokoliv dotazu využijte připravený formulář pro "Vzkazy". Nebo se obracejte na e-mail obchod@no-nekupto.cz